วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557

บันทึการเรียน


1.  อาจารย์สอนวิธีการทำดอกไม้และใบไม้ต่าง ๆ เช่น ดอกมะลิ ดอกพุทธรักษา

2.  อาจารย์ให้จับกลุ่มทำดอกไม้เพื่อจัดบอร์ดและงานเดี่ยวทำดอกไม้เพื่อจัดลงในกระดาษ A4 แบบแข็ง


ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น