วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

บันทึกการเรียน

1. อาจารย์นำสื่อเกมการศึกษามาให้ดูหลากหลายอย่าง

2. อาจารย์สอนวิธีและเทคนิกการเคลือบแผ่นใส

3. ให้จับกลุ่มแล้วทำสื่อเกมการศึกษา 1 เกม โดยให้ส่งภายในคาบเรียน


ภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น