วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

บันทึกการเรียน

1. อาจารย์พูดถึงสื่อที่ติดรอบห้องเรียนของเด็กปฐมวัยว่าควรมีอะไรบ้างพร้อมนำตัวอย่างมาให้ดู

2. อาจารย์เปิดสื่อสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุต่าง ๆ ให้ดู

3. อาจารย์เปิดวิดีโอวิธีการทำป๊อบอัพดอกไม้ให้ดูและสอนวิธีการทำให้ดูอีกที

4. นักศึกษาลงมือปฏิบัติประดิษฐ์ป๊อบอัพดอกไม้


ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น