วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บันทึกการเรียนวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2557

บันทึกการเรียน

1.  อาจาร์ยนำตัวอย่างสื่อมาให้ดู

2.  อาจาร์ยสอนวิธีการผลิตสื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและเทคนิกการทำสื่อ

3.  อาจาร์ยให้ผลิตสื่อการเรียนรู้  2  อย่างเป็นกลุ่ม


ภาพกิจกรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น